About

About TSNS

The Turkish Society of Nova Scotia was founded and registered on September 28, 2007. The Society’s main objective is to represent the Turkish community in Nova Scotia in the best possible way. To this end the Society aims to encourage and promote close relationships between the Turkish community and the residents of Nova Scotia by improving interactions, collaborations, and providing a platform for cultural, social, and historical activities in Nova Scotia.

Hakkımızda

Türk topluluğunun mümkün olan en iyi şekilde temsili için , etkileşim ve işbirliğinin geliştirilmesi suretiyle Nova Scotia’da yaşayan Kanada ve Türk halkları arasında daha yakın ilişkilerin teşvik edilmesi ve oluşturulması, Türk topluluğu bünyesindeki işbirliğini ve beraberliği sağlamak, Toplumumuzun tarihi, kültürel ve ahlaki değerlerini yaşatmak ve Nova Scotia da yaşayan veya ileride yaşayacak olanlara kolayllıklar sunmak olarak özetlenebilecek olan ve dernek kuruluş sözleşmesinde detayli olarak belirtilen amaçlar için kurulmuş derneğimiz 28-Eylül-2007 tarihinde tescil edilmiş ve resmi çalışmalarına başlamıştır.